Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΑΤΑΤΑ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ZEOPROFIT HELLAS.


Η παραγωγή και η ποιότητα της πατάτας είναι παράγοντες άμεσα συνδεδεμένοι με την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων και συνεπώς η λίπανση παίζει σπουδαιότατο ρόλο. Συνεπώς είναι πρωτεύουσας σημασίας τα προγράμματα λίπανσης να βελτιστοποιούνται. Από όλ α τα θρεπτικά στοιχεία, το Κάλιο απορροφάται από την καλλιέργεια της πατάτας στις μεγαλύτερες ποσότητες. Κάλιο Είναι ο καθοριστικός παράγοντας της παραγωγής και της ποιότητας Έχει θετικότατη συμμετοχή στην παραγωγή, μεταφορά, μετατροπή και αποθήκευση των υδατανθράκων μέσω της ενεργοποίησης των ενζυματικών μηχανισμών του φυτού. Ρυθμίζει την οσμωτική κατάσταση των κυττάρων και την κατανομή του νερού. Οι καλλιέργειες που είναι επαρκώς εφοδιασμένες με Κάλιο, χρησιμοποιούν λιγότερο νερό ανά μονάδα βάρους της βιομάζας του φυτού και μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ ποιο εύκολα σε περιόδους ξηρασίας. Συμβάλλει στη καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου Εξασφαλίζει οικονομικές σοδειές.


Κάλιο:


Έχει απόλυτη σχέση με τους πιο σημαντικούς μεταβολικούς μηχανισμούς και γι'αυτό το λόγο συμμετέχει σημαντικά στην ποιότητα των κονδύλων Αυξάνει την ανθεκτικότητα του κονδύλου σε αλλοιώσεις χρωματισμού (εσωτερικό μαύρισμα, μαύρη κηλίδωση, αποχρωματισμός ωμής πατάτας, μαύρισμα μετά το μαγείρεμα). Κάλιο, το θρεπτικό στοιχείο της ποιότητας Αυξάνει την περιεκτικότητα σε κιτρικό οξύ και βιταμίνη C Βελτιστοποιεί την ανθεκτικότητα των κονδύλων κατά την συλλογή και αποθήκευση εξασφαλίζοντας την πλήρη ωριμότητά τους. Αυξάνει την περιεκτικότητα σε άμυλο Επιτυγχάνει την καλύτερη εκμετάλλευση του αζώτου.


Όταν το Κάλιο είναι σε έλλειψη:


Εμποδίζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού. Τα παλαιότερα φύλλα γίνονται ανοιχτά πράσινα και αργότερα κίτρινα κυρίως περιφερειακά. Στη συνέχεια ο αποχρωματισμός μετατρέπεται σε περιφερειακή ξήρανση και το σύμπτωμα μεταφέρεται και στα νεώτερα φύλλα. Φύλλωμα και βλαστοί μαραίνονται πριν την ωρίμανση σταματώντας την διαδικασία αφομοίωσης και απομειώνοντας την παραγωγή. Η ποιότητα επηρεάζεται αρνητικά αφού η ευαισθησία σε εξωτερικές και εσωτερικές βλάβες αυξάνεται ιδιαίτερα, (ενζυματικοί μεταχρωματισμοί, εξωτερικές μελανώσεις). Η επίδραση του Καλίου στην περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα κιλά Κ2Ο/ εκτάριο Χωρίς Κάλιο μειώνεται η παραγωγή και η ποιότητα Επαρκής περιεκτικότητα Καλίου στα φύλλα Πρίν την άνθηση 4,5 - 7,0% K Αρχή άνθησης 4,0 - 6,4% K Τέλος άνθησης 3,7 - 6,1% K Σχηματισμός κονδύλων 3,5 - 5,7% K


Κάλιο για υψηλή παραγωγή:


Γι’ αυτούς τους λόγους: Υψηλές παραγωγές χρειάζονται, τουλάχιστον, επαρκή εδαφικά αποθέματα Καλίου τα οποία θα πρέπει να παραμένουν υψηλά με την λίπανση. Ελλείψεις Καλίου στο έδαφος οδηγούν σε σοβαρότατες μειώσεις παραγωγής Το έδαφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο επαρκώς στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της βλάστησης. Εκτός από την ανάλυση εδάφους τα επίπεδα θρεπτικών θα πρέπει να εξετάζονται και με φυλλοδιαγνωστική. Ανάλογα με την κατεύθυνση της παραγωγής (πατάτα για τσιπς, για άμυλο ή για κατανάλωση) θα πρέπει να ακολουθούνται διαφο- ρετικά προγράμματα λίπανσης.


Οι προϋποθέσεις της ποιότητας διαφέρουν:


Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας. Πατά τες που προορίζονται για τσιπς απαιτούν μέτρια περιεκτικότητα σε άμυλο. Αντίθετα αυτές που καλλιεργούνται για παραγωγή αμύλου απαιτούν υψηλή περιεκτικότητα σε αυτό. Η τροφοπενία Καλίου εμποδίζει την παραγωγή και μεταφορά του αμύλου στον κόνδυλο. Το ποσοστό του αμύλου ανά κόνδυλο σε χωράφια με χαμηλό Κάλιο μπορεί να αυξηθεί με συντηρητικές εφαρμογές Καλιούχων λιπασμάτων.
Η περιεκτικότητα του κονδύλου σε άμυλο επηρεάζεται επίσης από την μορφή του Καλίου δηλ. Θειικό ή χλωριούχο. Υψηλά επίπεδα χλωρίου στο φυτό εμποδίζουν παραγωγή και μεταφορά του αμύλου στον κόνδυλο. Το χλώριο έχει την προαναφερόμενη αρνητική επίδραση ακόμα κι αν εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα (4-12 εβδομάδες πριν την φύτευση), γιατί το χλώριο δεν προλαβαίνει να εκπλυθεί σε βαθύτερα στρώματα. Αντίθετα η χρήση θειικού καλίου προωθεί την παραγωγή του αμύλου και οδηγεί στην επίτευξη πολύ υψηλότερης σοδειάς.


…για νωπή κατανάλωση:


Η ιδανική κατάσταση της πατάτας για νωπή κατανάλωση είναι η άριστη εμφάνιση (χωρίς εξωτερικές ζημιές και αρρώστιες), το εύκολο ξεφλούδισμα, η άριστη εμφάνιση κατά το μαγείρεμα και βέβαια η πολύ καλή γεύση. Μειονέκτημα για την πατάτα είναι η επιβαρυ- μένη εμφάνιση λόγω μεταχρωματισμού, είτε στο εσωτερικό του κονδύλου (μαύρισμα) είτε στην φλούδα, είτε κατά το μαγείρεμα (καφετιές ή μαύρες πατάτες). Για τον λόγο αυτό τα προγράμματα λίπανσης πρέπει να επιτυγχάνουν εκτός από υψηλή παραγωγή την ζητούμενη ποιότητα από τους καταναλωτές.


Το Μαγνήσιο είναι σημαντικό...


Οι πατάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην τροφοπενία Μαγνησίου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το στοιχείο να περιλαμβάνεται σε μία ισσοροπημένη αγωγή λίπανσης.
Το Μαγνήσιο παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην λειτουργία της φωτοσύνθεσης, στην σύνθεση των πρωτεϊνών και στην ενεργοποίηση δια- φόρων ενζύμων.
Η έλλειψη Μαγνησίου εμποδίζει την σύνθεση πρωτεϊνών και πολλές φορές συνοδεύεται από πολύ μεγάλη συσσώρευση νιτρικών στους κονδύλους. Η ανάπτυξη εμποδίζεται και το αποτέλεσμα είναι χαμηλή παραγωγή και ποιότητα.
Εδάφη με υψηλά PH έχουν κατά κανόνα χαμηλή διαθεσιμότητα Μαγνησίου και χρειά- ζονται επιπρόσθετη λίπανση Μαγνησίου για να καλύφθούν οι ανάγκες της πατάτας σε αυτό το στοιχείο. Το Θειικό Μαγνήσιο που είναι υδατοδιαλυτό σε όλα τα εδαφικά PH είναι η ιδανική πηγή Μαγνησίου σε υψηλές οξύτητες εδάφους.


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:
100 κιλά / στρέμμα για ενσωμάτωση ζεόλιθο
12,5 κιλά / λίτρα νερό με ζεόλιθο πούδρα
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ZEOPROFIT HELLAS
• 30-0-0 + 4MgO + 0.1Fe + 0.3 B + 17% ζεόλιθο
• 0-0-30 + 10MgO + 32% ζεόλιθο
• 12-6-18 + 5MgO + 0.1Fe + 25% ζεόλιθο

ZEOPROFIT HELLAS , 2ο km Thessaloniki - Halkidona, Postal code: 57007 Thessaloniki Greece e-mail : apothiki@zeoprofit.gr Tel. + (0030) 2391300761-2 Mobile / Viber (0030)6974366443

Please publish modules in offcanvas position.