Ο ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η χρήση του ζεόλιθου σε υδροπονικές καλλιέργειες, λαχανικά και την πατάτα χρησιμοποιώντας λιπάσματα νέου τύπου της ZEOPROFIT HELLAS.

Με την καλλιέργεια των λαχανικών έχουμε μια πιο εντατική εκμετάλλευση του εδάφους. Με τα λαχανικά επιτυγχάνονται πολύ υψηλές αποδόσεις, όχι μόνο στο θερμοκήπιο αλλά και στον αγρό. Επειδή συνήθως η λίπανση αποτελεί μικρό μέρος του κόστους παραγωγής, υπάρχει η τάση για χρησιμοποίηση μεγάλων ποσοτήτων λιπασμάτων στα λαχανικά (και είναι αναγκαία μέχρις ενός σημείου για υψηλές αποδόσεις) με κίνδυνο την υπερλίπανση.
Η υπερβολική λίπανση μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις όπως: στη θρέψη του φυτού, την εμφάνιση ελλείψεων ιχνοστοιχείων, την εναλάτωση του εδάφους και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, πέρα από τη σπατάλη χρημάτων.


Μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα σχετικά με το επιθυμητό ύψος στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στο έδαφος και ειδικά το ανώτερο όριο, κατά το οποίο η λίπανση πρέπει να σταματήσει ευτελώς.
Από τη φυλλοδιαγνωστική είναι γνωστά τα όρια αυτά στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στο φυτό (επάρκεια, τοξικότητα, κλπ.)
Μετά την καλλιέργεια λαχανικών, το έδαφος μένει αρκετά εφοδιασμένο σε θρεπτικά για να στηρίζει την επόμενη καλλιέργεια σε ένα κύκλο αμειψισποράς.
Η λίπανση των λαχανικών μπορεί να στηριχθεί στις ποσότητες των θρεπτικών που απομακρύνονται από την παραγωγή, αυξάνοντας κατά ένα ποσοστό μέχρι 20% για το Ν και ίσως για το P ανάλογα με τα αποθέματα του εδάφους. Για τα ιχνοστοιχεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές που δίνουμε για τα ζαχαρότευτλα.
Έτσι για τη λίπανση του λευκού λάχανου πχ με Ν μπορούμε να ρίξουμε 3,5kg Ν/στρ x6=21+20%=25kg N/στρ.
Το Ν πρέπει να δίνεται σε δόσεις. Αυτό εξαρτάται από το φυτό και τις καλλιεργητικές συνθήκες.
Έτσι:

  • Για φυτά με γρήγορη ανάπτυξη το περισσότερο άζωτο δίνεται κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.
  • Για φυτά με βραδεία ανάπτυξη δίνεται μετά το φύτρωμα (με επιφανειακή λίπανση)
  • Για φυτά με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους το Ν τοποθετείται κοντά στο σπόρο ή τη ρίζα του φυτού.

Η λίπανση με Ρ δεν πρέπει να είναι υπερβολική γιατί δεσμεύονται μερικά ιχνοστοιχεία.
Πρέπει να προτιμάται το KgSO4 και να αποφεύγεται το Kcl, γιατί πολλά λαχανικά όπως : τομάτα, αγγουράκι, πεπόνι, ραδίκι, φασόλια κα είναι ευαίσθητα στο χλώριο.
Τα λαχανικά έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε Mg και πρέπει αυτό να προστίθεται με λίπανση.
Σε αλκαλικά εδάφη μπορεί να παρουσιαστεί έλλειψη Ca που προκαλεί νεύρωση στα σημεία αύξησης των φυτών (εσωτερικά φύλλα του λάχανου, άκρον τομάτας κλπ.)
Η τομάτα και το κουνουπίδι έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε Β. Έλλειψη Mo στο κουνουπίδι μπορεί να προληφθεί με λίπανση του σπορείου (χρήση Totfovit).
Τα λαχανικά θέλουν έδαφος με καλή δομή (αφράτο). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κοπριάς και ζεόλιθου μέχρι και 4ton/στρ κάθε δεύτερο χρόνο.
Η ποιότητα των λαχανικών βελτιώνεται με σωστή (επαρκή και ισορροπημένη) λίπανση. Υπερεπάρκεια ορισμένων στοιχείων έχει δυσμενείς επιπτώσεις. Το Ν βλάπτει τη γεύση, την αντοχή, τη συντήρηση κλπ., ενώ το Κ και ο Ρ δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις Ca, Mg και ιχνοστοιχείων.
Η πλούσια λίπανση που απαιτούν τα λαχανικά έχει σαν αποτέλεσμα την εναλάτωση των εδαφών. Το πρόβλημα είναι έντονο στα σπορεία και τα θερμοκήπια.
Τα σπορεία λιπαίνονται με 2-3gr πλήρες λίπασμα για κάθε λίτρο εδάφους ή 100-150gr/m2 . Αυτό επαναλαμβάνεται μετά 2-3 εβδομάδες.


ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ


Τέσσερις εβδομάδες πριν τη μεταφύτευση:
Σκόρπισμα στην επιφάνεια του θερμοκηπίου οργανική κοπριάς ( κατά προτίμηση από μείγμα φύλλων και ζωικής κοπριάς). Η ποσότητα θα είναι ανάλογη της οργανικής ουσίας που ήδη υπάρχει, της σύστασης του εδάφους και των χειρισμών που προηγήθηκαν. Συνιστούμε 2-4 τόνους το στρέμμα. Ψεκάζουμε με ζεόλιθο σε μορφή πούδρας. Στη συνέχεια παραχώνεται με ελαφριά φρέζα. Η ποσότητα για την πρώτη εφαρμογή πρέπει να είναι τουλάχιστον 10lit/στρ. Στα επόμενα χρόνια θα μειώνονται οι ποσότητες γιατί το έδαφος θα έχει απαιτήσει ωφέλιμους μικροοργανισμούς σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
Στη διάρκεια παραμονής της φυτείας στο θερμοκήπιο
Κάθε 15 ημέρες ψεκασμός με το διαφυλλικό λίπασμα μας σε πυκνότητα 1%. Στα ενδιάμεσα ψεκασμός με ζεόλιθο. Στη διάρκεια της χρήσης του χουμικού λιπάσματος μας και το ζεόλιθο πρέπει να σταματήσει η χημική ζιζανιοκτονία και η απολύμανση του εδάφους με χημικά.
Αντ’ αυτής πρέπει να γίνεται ηλιοαπολύμανση. Η χρήση του Totfovit είναι συμβατή και με τη χρήση ωφέλιμων εντόμων μια και χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία.
Μπορούν να χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα σε μικρότερες ποσότητες γιατί η δράση και η απορρόφηση τους από τα φυτά ενισχύεται με τη χρήση των χουμικών στοιχείων.
Η μονάδα πρέπει πάραυτα να προχωρήσει στην ανακύκλωση των φυτικών υλικών για να αρχίσει να παράγει το δικό της κομπόστ που θα χρησιμοποιήσει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.


ΠΑΤΑΤΑ


Η πατάτα περιέχει 12-15% άμυλο και 1,5-2% πρωτεΐνες. Έτσι η λίπανση της αποβλέπει κυρίως στη παραγωγή αμύλου, αλλά και στην εξωτερική της εμφάνιση, τη γεύση, την αντοχή, στην αποθήκευση κλπ.
Περισσότερο από άλλα φυτά, η πατάτα χρειάζεται καλή δομή (χαλαρό έδαφος) για την ανάπτυξή της ρίζας και το σχηματισμό κονδύλων. Προσθήκη κοπριάς με ζεόλιθο (2ton/στρ) που παραχώνεται το φθινόπωρο δημιουργεί καλή δομή.
Η πατάτα προτιμά εδάφη με αντίδραση προς το όξινο (pH=5-6). Τα NH4 λιπάσματα δημιουργούν κατάλληλο περιβάλλον για τη πατάτα.
Η Ν-λίπανση πρέπει να είναι πλούσια (μέχρι 50kg Ν για παραγωγή 10.000Kg κονδύλων) αλλά όχι πάντως μονόπλευρη. Ένα πλούσιο φύλλωμα εγγυάται υψηλή απόδοση. Συνίσταται η χορήγηση του αζώτου σε δόσεις.
Το κάλιο πρέπει να χορηγείται μόνο στη θειική μορφή, γιατί η πατάτα είναι ευαίσθητη στο χλώριο. Το χλώριο παρεμποδίζει τη μεταφορά του αμύλου από τα φύλλα στους κονδύλους.
Η λίπανση με μαγνήσιο είναι σημαντική, γιατί πολλά εδάφη, κατάλληλα για την πατάτα είναι φτωχά σε Mg. Το Mg μπορεί να προστεθεί με λιπάσματα που περιέχουν Mg ή με δολομιτικό ασβεστόλιθο.
Από τα ιχνοστοιχεία μπορεί να λείψει το Mπ ιδίως αν το pH στο έδαφος είναι μεγαλύτερο >6.
Το Μπ προστίθεται με λίπανση από το φύλλωμα ή γίνεται προσιτό με οξίνηση του εδάφους (NH4 λιπάσματα).
Η λίπανση με Β (από το φύλλωμα κυρίως) πρέπει να προσεχθεί γιατί σε έλλειψη Β οι κόνδυλοι παρουσιάζουν κατά θέσεις στο εσωτερικό τους «φελλοποίηση».


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:
Ενσωμάτωση ζεόλιθου: 100kg/στρ
Ψεκασμός: 12,5Kg στα 1000lit H2O με ζεόλιθο
Προτεινόμενα λιπάσματα της ZEOPROFIT HELLAS :
1. 30-0-0 + 4Mg +0.1 Fe +0.3 B +17% ζεόλιθος
2. 0-0-30 + 10 MgO +32% ζεόλιθο
3. 5-10-20 +6MgO +0.1Fe+19% ζεόλιθο
4. 10-16-20+0,052π+22% ζεόλιθο
5. 12-6-18+5MgO+0.1Fe+25% ζεόλιθο
6. 12-12-12+3MgO+0.1Fe+25% ζεόλιθο
7. 10-16-20+0,052π+25% ζεόλιθο
8. 18-7-12+4Mg+0.1Fe+0.5B+10% ζεόλιθο

ZEOPROFIT HELLAS , 2ο km Thessaloniki - Halkidona, Postal code: 57007 Thessaloniki Greece e-mail : apothiki@zeoprofit.gr Tel. + (0030) 2391300761-2 Mobile / Viber (0030)6974366443

Please publish modules in offcanvas position.