ΖΕΟΛΙΘΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΟΛΙΘΟ

Ο Κλινοπτιλόλιθος μπορεί να συλλάβει χημικές ενώσεις σε στερεά, υγρή και αέρια φάση μέσα στη μεγάλη εσωτερική επιφάνεια προσρόφησής του.

Οι διαστάσεις των καναλιών του είναι αρκετά μεγάλες για να επιτρέπουν μικρά μόρια (όσο μερικά δέκατα του νανόμετρου) να διεισδύουν, ενώ παράλληλα είναι αρκετά μικρές για να δεσμεύσουν μεγάλα πολύπλοκα μόρια όπως αμινοξέα, βιταμίνες και άλλα βιολογικά μακρομόρια.

Το πλέγμα του κλινοπτιλόλιθου δρα ως ένα επιλεκτικό κόσκινο απο το οποίο μερικά μόρια διαφεύγουν (K, Ca, Mg, Fe... ) και άλλα όχι (Pb, Cd, Cs... ).

Φυσικοχημικές ιδιότητες ζεόλιθου

Οι εκτεταμένες δυνατότητες των ζεολίθων οφείλονται κυρίως στις συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες:

● υψηλή επιλεκτικότητα ανταλλαγής ιόντων

● αντιστρέψιμη ενυδάτωση και αφυδάτωση

● υψηλή ικανότητα απορρόφησης οσμών

● υψηλή θερμική σταθερότητα

Μηχανισμοί δράσης

  • Αντιστρέψιμη ενυδάτωση και αφυδάτωση

Ένα από τα βήματα στην επεξεργασία του κλινοπτιλόλιθου στο εργοστάσιο , είναι η ξήρανσή του στους 400 oC. Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης γίνεται απομάκρυνση του νερού από το κρυσταλλικό δίκτυο του ζεόλιθου, το οποίο θα γεμίσει πάλι ερχόμενο σε επαφή με υλικά που έχουν υγρασία (όπως αποθηκευμένα σιτηρά και ζωοτροφές, απορρίματα κατοικίδιων ζώων κλπ).

Ο Κλινοπτιλόλιθος σταθεροποιεί την υγρασία σε χαμηλά επίπεδα αποτρέποντας τις αρνητικές επιπτώσεις της.

  • Ανταλλαγή ιόντων

Η δομή του πλέγματος του κλινοπτιλόλιθου του επιτρέπει να λειτουργεί ως εναλλάκτης ιόντων και ως επιλεκτικό προσροφητικό.

Η προσρόφηση και ανταλλαγή των ιόντων εξαρτάται από το φορτίο και το μέγεθός τους. Όσο περισσότερο ταιριάζει το μέγεθος του ιόντος που εισέρχεται,με το μέγεθος του πλέγματος του κλινοπτιλόλιθου, τόσο πιο εύκολα συλλαμβάνεται και διατηρείται. Η διάμετρος του πόρου εισόδου είναι περίπου 4 angstrom, μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο όρο των ιόντων αμμωνίας ΝΗ4+, H2O, 134Cs και 137Cs. Αυτές οι ενώσεις εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγγένεια για να μπουν στους πόρους του κλινοπτιλόλιθου, που λειτουργεί έτσι ως ένα επιλεκτικό προσροφητικό για ένα ευρύ φάσμα ενώσεων.

  • Προσρόφηση 

Ο Κλινοπτιλόλιθος προσροφά: αμμωνία, βαρέα μέταλλα, ραδιονουκλίδια, νερό και δύσοσμα αέρια (υδρόθειο,μεθάνιο,οξείδια του άνθρακα και αμμωνιακές ενώσεις). 

Διαθέσιμες κοκκομετρίες :

                                                                         

ZEOL                

ZEOPROFIT HELLAS , 2ο km Thessaloniki - Halkidona, Postal code: 57007 Thessaloniki Greece e-mail : apothiki@zeoprofit.gr Tel. + (0030) 2391300761-2 Mobile / Viber (0030)6974366443

Please publish modules in offcanvas position.