ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Εκτύπωση

portokaliΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (Citrus sinensis)

edafosΚατεργασία εδάφους

vlastisiΕποχή Βλάστησης

250px-OrangeBloss wbΕποχή ανθοφορίας

anaparagwgiΕποχή αναπαραγωγής

wrimansiΕποχή ωρίμανσης

sugkomidiΣυγκομιδή

Μήνας

Μάρτιος,

Ιούνιος-Σεπτέμβριος

Οι πρώιμες ποικιλίες ωριμάζουν τους καρπούς τους από το μήνα Οκτώβριο ενώ οι όψιμες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ανάλογα με την ποικιλία

Ζεόλιθος

Ο ζεόλιθος ως αδρανές – μη τοξικό- εδαφοβελτιωτικό προστίθεται στο έδαφος με ενσωμάτωση κατά την προετοιμασία.

Έχει πρακτικά μόνιμη δράση ως αποθήκη νερού και θρεπτικών και μακρόχρονη ως αποτοξινωτικό από βαρέα μέταλλα.

Ανάλογα με τον τύπο εδάφους και τις ιδιαιτερότητές του ενσωματώνουμε 4-8 kg/δένδρο.

Κοκκομετρία 1-2,5 mm σε μέσης σύστασης εδάφη.

Κοκκομετρία 2,5-5mm σε πολύ βαριά εδάφη.

Ο ζεόλιθος μπορεί να ενσωματωθεί μόνος του ή ταυτόχρονα με οποιοδήποτε λίπασμα. Έτσι, θα διαχειριστεί την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους προσφέροντάς τα στο φυτό όταν αυτά ζητηθούν από το ριζικό σύστημα.

Σπορά/φύτευση

Ανάγκες ποτίσματος

500-2000 lit/ χρόνο

Θρέψη φυτού

pH 5,5-7,0 , καλά στραγγιζόμενο έδαφος και να μην περιέχει πάνω από 30% ασβέστη.

Εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης

Κλάδεμα

Κλάδεμα μόρφωσης & ανανέωσης

Γίνεται τον Απρίλιο πριν την ανθοφορία μέχρι και την έναρξή της

Κλάδεμα καρποφορίας

Ασθένειες

Ριζική σήψη (Phytophora cactorum), Ανθράκωση (Colletotrichum gloeosporioides)

Κομμιώσεις (Diaporthe citri etc.)

Κορυφοξήρα (Deuterophoma tracheiphila)

Αλτερναρίαση (Alternaria), Σήψεις καρπών (Botrytis citricola)

Έντομα

Παρλατόρια των εσπεριδοειδών (Parlatoria zizyphi)

Αφίδα (Taxoptera aurantiae)

Ψευδόκοκκος & κόκκος των εσπεριδοειδών (Planococcus citri, Coccus hesperidium)

Μύγα της Μεσογείου (Ceratatis capitata)

Ζιζάνια

Συχνά οργώματα για καταπολέμηση ζιζανίων